Даний розділ сайту містить розкриття найбільш важливих загальних питань фітотерапії.

Історія народної медицини

Збір, сушіння та зберігання лікарських рослин

Приготування лікарських форм з рослинної сировини

Деякі загальні ботанічні відомості про лікарські рослини.

Кваліфікація лікарських рослини.

Правила фітотерапії.

Визначення фітотерапії.

Ліки рослинного походження та їх класифікація на основі фітотерапії

Форми застосування фітотерапії

Умови для успішної фітотерапії